Skip to main content
Eine wartende weibliche Person an einem Laternenpfosten

İnsan Ticareti

İnsan ticaretinin en yaygın biçimleri arasında cinsel sömürü, sömürü içeren iş ilişkileri ve bir dilenci olarak, bir organ bağışçısı olarak veya suç işlemek için emeğin sömürülmesi yer alır. 

Cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinden ağırlıklı olarak kız çocukları ve kadınlar etkilenmektedir ve bu nedenle bu sömürü türü kadın ticareti olarak da bilinir.

Çoğunlukla kız çocukları ve kadınlar sözde aşık adam yöntemi kullanılarak fuhuşa zorlanır. 

Mağdurlar yurt dışından veya Almanya’dan olabilir. Bir mağdurun kişisel veya ekonomik durumu, mağduru ilgili faaliyetlere zorlamak için özellikle istismar edilir.

İnsan ticareti mağdurları, ya güvenilir olduğuna inanılan kişiler aracılığıyla ya da reklamlar, ajanslar veya internet aracılığıyla genellikle işin türü veya gelir düzeyine yönelik yanlış vaatlerle işe alınır. 

Bir çıkmazdan veya yabancılara özgü çaresizlikten fuhuş yaptırmak veya bunu devam ettirmek (Ceza Kanunu’nun 232. Maddesi) veya sömürüye dayalı bir işte çalıştırmak (Ceza Kanunu’nun 233. Maddesi) için mağdurun durumundan yararlanmak suç teşkil eder.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

İnsan kaçakçılığı mağdurları, aşağıdaki web sitelerinde akut bir tehdit durumunda bilgi, hakları ve yetkilerinin yanı sıra yardım ve destek bulabilirler:

Kuzey Ren-Vestfalya Polis Teşkilatı - İnsan ticareti durum resmi
www.polizei.nrw.de

Suçların eyalet ve federal polis teşkilatları tarafından önlenmesi
www.polizei-beratung.de

Devlet teşvikli destek hizmetleri
Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, cinsel istismar amacıyla yapılan insan ticareti mağdurları için uzman danışma merkezlerini desteklemektedir. İnsan ticaretine ilişkin diğer bilgiler ve sekiz uzman danışmanlık merkezlerinin listesi Eşitlik Bakanlığı’nın web sitesinden bulunabilir.

“Aşık Yöntemi” konusunda bilgi ve yardım hizmetlerine Eşitlik Bakanlığı'nın “Cinsel istismara ve aşık taklidi yapanlara hayır de!” bilgilendirici videosundan ulaşılabilir.

Kuzey Ren-Vestfalya Bilgilendirme Kampanyası “EXIT-NRW”  Insan Ticareti ve Zorla Fuhuş: Kampanyanın amacı genel toplumu cinsel sömürü amaçlı insan ticareti hakkında bilgilendirmek ve duyarlı olmalarını ve de mağdurların yardım hizmetleri sayesinde kurtulmalarını sağlamaktır.