Skip to main content
Eine Person droht einem sitzenden Opfer durch seine Faust

Fiziksel Yaralanma

Fiziksel yaralama suçu, hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sağlığa zararları içerebilir. Suçlar akla gelebilecek tüm durumlarda gerçekleşebilir, ancak genellikle yakın sosyal çevrelerde meydana gelir. Bu durumlarda “aile içi şiddet” söz konusu olur. Mağdurlar genellikle bu tür şiddeti kişiliklerine ciddi bir müdahale olarak deneyimler. Şiddet, fiziksel yaralanmalara ek olarak genellikle korkuları ve hatta önemli travmatik bozuklukları tetikleyebilirler.

Hızlı bir şekilde yardım bulun
Akut tehdit veya fiziksel yaralanma mağdurları aşağıdaki web sitelerinde daha fazla bilgi ve tavsiyeye ulaşabilir, haklarını öğrenebilir ve ayrıca yardım ve destek bulabilirler: