Skip to main content
Diskussionsrunde in einem Stuhlkreis

Aile İçi Şiddette Faillere Yönelik Çalışma

Faillere yönelik çalışma terimi, aile içi şiddet uygulayan erkek faillerle çalışmayı içerir. Faillere yönelik çalışmanın temel amacı, mağdurların korunmasını ve şiddetin önlenmesini sağlamak için şiddet davranışının sürdürülebilir şekilde sona ermesidir.

Aile içi şiddet, insanın fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkının ihlalidir. Bu şiddet biçimi tüm sosyal sınıflarda görülür ve öncelikle kadınlara yöneliktir. Failler ise çoğunlukla erkektir. 

Faillere yönelik çalışmalar, aile içi şiddete maruz kalan kadınların korunmasına önemli katkı sağlar. Bu nedenle, faillere yönelik çalışmalar özellikle mağdurların korunmasına hizmet eder. Aynı zamanda bu, şiddet uygulayan kişilerin ve toplumun çıkarları için de geçerlidir. 

Federal Aile İçi Şiddet Çalışma Grubu (BAG-TäHG e.V.) çatısı altında, Almanya’da aile içi şiddet failleriyle ilgili çalışmalar için bir kurumlar ağı faaliyet göstermektedir. Kurumların çalışmaları şiddeti önlemeyi ve böylece mağdurlara amaca yönelik koruma sağlamayı amaçlamaktadır.

BAG-TäHG e.V. çatısı altında örgütlenen üyeler, aile içi şiddet faillerine yönelik çalışma standartlarına kendilerini adamış ve uygun kalite güvence önlemlerini uygulamış durumdalar. Üyeler, yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve istatistikler yayınlarlar.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

BAG-TäHG, kendi web sitesinde posta kodu arama özelliği ile yakınınızda bir danışma merkezi bulmanızı sağlayan bir danışma merkezi bulucu sunmaktadır.

Danışma merkezlerinin çalışmalarını temel aldığı BAG-TäHG e.V.’nin standartlarını indirebilirsiniz.