Skip to main content

A’dan Z’ye konular

Themen von A - Z
Başa

Aile Danışmanlığı

Aileler stresli kriz durumlarında yardıma ihtiyaç duymaları durumunda Kuzey Ren-Vestfalya’daki 270 aile danışma merkezlerinden birine başvurabilirler. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından finanse edilen bu hizmet ücretsizdir.

Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet, çoğunlukla bir evde yaşayan insanlar arasındaki her türlü fiziksel, cinsel ve/veya psikolojik şiddeti kapsar. İnsanların bir evli, ilişkide olması ya da birlikte yaşaması bu noktada bir önem arz etmez. Aile içi şiddet aşağıdaki şekillerde kendini gösterebilir:

Anonim Kanıt Kaydı (ASS)

Kadın hakları örgütlerinden edinilen deneyimler, cinsel şiddet mağdurlarının suç duyurusunda bulunup bulunmamaya karar vermelerinin zor bir süreç olduğunu göstermektedir. Özellikle, delillerin zamanında kayıt altına alınarak kararın derhal verilmesi gerektiği gerçeği, genellikle şok içindeki kadınlar için çok büyük bir yüktür.

Aşık Taklidi Yapanlar

Aşık taklidi dolandırıcılığı hep aynıdır: Failler büyük bir aşk yaşıyor numarası yapar, kızları veya genç kadınları duygusal olarak bağımlı yapar ve onları fuhuşa sürükler. İlk temas yaygın olarak özellikle sosyal ağlar ve flört portalları aracılığıyla gerçekleşir.

Bakıma muhtaçlara Yönelik Şiddet

Fiziksel olarak zayıf ve bakıma muhtaç yaşlı insanlar özellikle şiddete maruz kalma riski altındadır. Bu bağlamda, bu tür şiddet hem evde hem de ayakta veya yatarak bakım sırasında görülebilmektedir. Bu, bakıma muhtaç insanların ihmal edilmesini ve aynı zamanda her türlü tacizi de içerir.

Cinsel Şiddet

Cinsel nitelik taşıyan herhangi bir saldırı, mağdurlar için son derece aşağılayıcıdır ve mağdurların öz saygısına ve özgüvenine zarar verir. Sonuçlar mağdur üzerinde sadece görünür fiziksel izler bırakmaz. Mağdurlar genellikle suçun psikolojik sonuçlarından uzun süre muzdarip olur.

Cinsiyet Rolleri

Eyalet hükümeti, günlük yaşamda lezbiyen, gey, biseksüel, trans*, interseksüel* ve queer bireylere yönelik önyargıları kırmak ve saygı ve hoşgörüyü teşvik etmek için kamuoyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye aktif olarak kararlıdır. LGBTIQ* aşağıdakilerin kısaltmasıdır: Lezbiyenler, geyler, biseksüeller, trans*, interseksüel* ve queer bireyler:

Çocuk İstismarı

Çocuk istismarı, ağlayan bebeklerin sarsılması ya da çocukların ceza, tokat ya da sevgiden mahrum bırakılma ile zarar görmesiyle başlar. Oluşan hasar, psikolojik veya fiziksel eylemlerden (fiziksel ve duygusal istismar gibi) ve ihmallerden (ilgilenmeme gibi) kaynaklanabilir.

Çocuk ve Gençlere Yönelik Koruma

Çocuklar ve gençler büyük ölçüde şiddet ve suç mağduru olmaktadır. Cinsel taciz yoluyla şiddet özellikle ciddi bir konudur. Ancak hırsızlık, soygun, aile içi şiddet ve fiziksel zarar da çocuklar ve gençler için tehdit oluşturmaktadır.

Çocukların Cinsel İstismarı

Yetişkinler ve 14 yaş üstü gençler, 14 yaşın altındaki kız veya erkek çocuklara karşı cinsel eylemlerde bulunurlarsa veya bunları yaptırırlarsa kovuşturmaya tabi tutulurlar.

Erkeklere Yönelik Şiddet

Şimdiye kadar, şiddet mağduru yetişkin ve genç erkeklerin yanı sıra eşcinseller, biseksüeller, transgender, transseksüel ve interseksüel bireyler (SBTTI) için kısıtlı bir destek altyapısı vardı ve onlara yönelik şiddetin kapsamı hakkında neredeyse hiç güvenilir bilginin varlığı söz konusu değildi.

Fail-Mağdur Uzlaşması

Fail-mağdur uzlaşması, suçun bir sonucu olarak ortaya çıkan çatışmayı mahkeme dışında çözmek amacıyla suç mağduru ve bundan sorumlu olanlara yönelik bir hizmettir. Gönüllü, adil ve tarafsız, gizli ve özgürdür ve bürokratik süreçler içermez. Fail-mağdur uzlaşması prensip olarak her tür suç için kullanılabilir ve ceza yargılamasında herhangi bir noktada mümkündür. Fail-mağdur uzlaşması, eğitimli ve tarafsız arabulucular tarafından hazırlanır, yürütülür ve eşlik edilir.

Fiziksel Yaralanma

Fiziksel yaralama suçu, hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sağlığa zararları içerebilir. Suçlar akla gelebilecek tüm durumlarda gerçekleşebilir, ancak genellikle yakın sosyal çevrelerde meydana gelir. Bu durumlarda “aile içi şiddet” söz konusu olur. Mağdurlar genellikle bu tür şiddeti kişiliklerine ciddi bir müdahale olarak deneyimler.

Gençlik Dairesi

Gençlik Dairesi, yerel kamu gençlik yardım kuruluşunun görevlerini yerine getirir. Kamusal olarak gençlere yardım etmenin amacı, gençlerin eğitimini ve gelişimini teşvik etmektir. Bununla birlikte, yasal hükümlere göre, ebeveynler çocuklarına bakma ve onları büyütme hakkına sahip olduğu için kamu gençlik yardımının bağımsız bir eğitim yetkisi yoktur.

Haneye Tecavüz

Haneye tecavüz, bir engelin (örn. kapı veya pencere) aşılmasıyla bir ev veya apartman gibi sınırlandırılmış bir alana izinsiz girilmesidir. Haneye tecavüz genellikle nesnelere ve/veya bilgilere sahip olmak, yani hırsızlık yapmak amacıyla yapılır. Haneye tecavüz eylemleri genellikle geceleri değil, gündüzleri, faillerin konut sakinlerinin yokluğunu gözetlemesiyle gerçekleşir. Bu, iş veya alışveriş saatlerinde, hafta sonları veya tatildeyken olabilir.

İnsan Ticareti

İnsan ticaretinin en yaygın biçimleri arasında cinsel sömürü, sömürü içeren iş ilişkileri ve bir dilenci olarak, bir organ bağışçısı olarak veya suç işlemek için emeğin sömürülmesi yer alır. Cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinden ağırlıklı olarak kız çocukları ve kadınlar etkilenmektedir ve bu nedenle bu sömürü türü kadın ticareti olarak da bilinir.

Kadin Sünneti

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre kadın sünneti, kadın dış cinsel organını kısmen veya tamamen çıkarmayı veya bu bölgeyi yaralamayı amaçlayan tüm prosedürleri ifade eder. Kadın cinsel organının sünnet edilmesi, insan hakları ihlali olarak Ceza Kanunun 226a Maddesi uyarınca cezalandırılır. Bebeklikten düğüne kadar kız çocukları ve genç kadınlara yapılır.

Kadınlara Yönelik Şiddet

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet hayatın her alanında meydana gelmekte ve birçok yüzü vardır. İster fiziksel ister duygusal, evlilik ve birliktelikte aile içi ve beraberlikte şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz, taciz, siber şiddet veya cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığı, zorla evlilik veya kadın sünneti olsun her türlü şiddete karşı Kuzey-Ren Vestfalya’da yardım arayan kadınlar özel korumaya sahiptir ve danışmanlık hizmetleri mevcuttur.

Mobbing

Mobbing çoğu zaman okulda veya iş yerinde gerçekleşir. İş veya sınıf arkadaşları sürekli olarak tacize uğrar, utanmalarına sebep olunur, temastan veya başka bir antisosyal şekilde muamele görmekten kaçınırlar ve bu şekilde onurları zarar görür.

Nefret Suçu

Nefret suçu failleri, kişisel önyargılarını diğer sosyal gruplara yönelik şiddet ve suç eylemleri yapmak yoluyla gösterir. Şiddet içeren saldırıların arkasında genellikle failin kişisel başarısızlığı, özgüven eksikliği veya yeni şeylerden veya yabancılardan korkması vardır. Saldırganlar, bu sosyal grupları değersizleştirerek ve şiddetli saldırılarla hoşgörüsüzlüklerini gösterirler.

Siber Suç/Dijital Şiddet

Siber suç veya dijital şiddet, bilgisayar suçları için kullanılan ortak bir terimdir ve çok sayıda farklı cezai suç içerir. Siber suçlar, çok sayıda farklı türde suçla karakterize edilir. Bunlar arasında örneğin cinsel şiddet (örn. internet odası: yetişkinler, çocuklar ve ergenler arasında cinsel eylemler gerçekleştirmek için internet üzerinden temas), mülkiyet suçları (kimlik avı, sahte mağazalar gibi) veya şiddet suçları (siber zorbalık, siber taciz gibi) yer almaktadır.

Siyasi Radikallik

Aşırılık yanlısı gruplar, örgütler ve partiler, özgür demokratik temel düzeni hedef aldıkları için demokratik topluma karşı tehdit oluşturmaktadır. Radikaller, ideolojileri için genellikle mutlak bir hakikat iddiasına sahiptir. Düşünceleri, karmaşık konuların popülist basitleştirmelere ve kendi görüşlerine güçlü bir bağlılıklarına eşlik eden aşırılık yanlısı ideolojilere özgü olan ve komplo teorilerine güçlü bir eğilime sahip dost-düşman kategorilerine indirgenmiştir.

Soygun

Yasalar, tehdit altında veya güç kullanarak bir başkasının malını almak eylemini soygun olarak tanımlar. Bu tür eylemler, yasalara göre farklı soygun türleri arasında ayrım yapılarak ve mağdurun yaralanmasının ciddiyetine göre Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılır.

Takip ve Taciz

Tacizciler, güç ve kontrol sağlamak için ilgili kişileri temas halinde olmaya zorlar. Tacizciler genellikler mağdur tarafından bilinir ve takip ve taciz alanındaki birçok sorun (eski) ilişkilerden kaynaklanır. Tacizciler tarafından kanuna aykırı bir şekilde şiddet gören, taciz edilen, tehdit edilen veya terörize edilen herkes, bunu herhangi bir polis karakoluna suç olarak bildirebilir. Bazı durumlarda tacizler biter.

Trafik Kazaları

Ciddi bir trafik kazası, kaza mağdurlarının tüm hayatını değiştirebilir ve ciddi fiziksel yaralanmalar ve psikolojik tahribatlar ve ömür boyu sürecek engeller anlamına gelebilir. Mağdurlara yardım edilebilmek için her bölge polisi kendi “Trafik Kazalarını Önleme/Mağdur Koruma" departmanını kurmuştur. Trafik kazasından sonra bakıma veya desteğe ihtiyacı olan mağdurlar burada uygun yardımı bulabilirler.

Travma Klinikleri

Ciddi şiddet olaylarının kurbanları, Kuzey Ren-Vestfalya’da yer alan travma kliniklerinde yardım ve destek bulabilir. Bu kliniklerde tıbbi ve psikolojik uzmanlardan hızlı ve ücretsiz ilk destek almanın yanı sıra Mağdur Tazminat Yasasına uygun olarak başvuruların yapılması sürecinde de yardım alınabilinir.

Yaşlılara Karşı Suç Eylemleri

Yaşlı insanlar, tercihen iyi niyetlerini ve güvenlerini ustalıkla ve sistematik bir şekilde kendi çıkarları için kullanan hırsızların ve dolandırıcıların kurbanıdır. Genellikle yüksek mali kayıplara ek olarak, oluşan psikolojik bozukluklar mağdurlar üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. Kendilerinden şüphe duyarak, utanç ve güven kaybıyla kendilerini tamamen soyutlama eğilimine girerler.

Zorla Evlendirme

Zorla evlendirmede, müstakbel gelin veya damat, ebeveynleri veya aileleri tarafından iradeleri dışında evlenmeye zorlanır. Özellikle kız çocukları ve genç kadınlar artık okulu bırakmaya, meslek öğrenmemeye, hızlı hamile kalmalarına ve her açıdan kocalarına bağımlı olmaya mecbur bırakılırlar.