Skip to main content

Mağdur Koruma Görevlisi

Barbara Havliza, Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya) eyaletinde mağdur haklarını koruma için görevlendirilen kişidir. Mağdur koruma görevlisi, cezai ve şiddet içeren suçların mağdurları ve yakınları için merkezi iletişim noktasıdır.

Özellikle bireysel vakalarda ve büyük hasarların olduğu durumlarda mağdurları destekler ve onlara hakları hakkında bilgi verir. Mağdur destek kuruluşları arasındaki iş birliğini teşvik eder ve ağ kurmayı sağlar.

Mağdurların korunmasına ilişkin temel konularda Adalet Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunur ve adli mağdur korumanın daha da geliştirilmesi için çalışır. Mağdur koruma görevlisi, görevini bağımsız bir şekilde yerine getirir ve yalnızca yasalara tabidir. Tüm ekip üyeleri gizlilik yemini eder.

Kim mağdur koruma görevlisine başvurabilir?
Cezai suçların mağdurları ve yakınları, herhangi bir endişesi için doğrudan mağdur koruma görevlisi ile iletişime geçebilir. Üçüncü şahıslar, mağdurun korunmasına ilişkin temel konularda öneri ve tavsiyelerde bulunabilir. Herhangi bir sorunuz, endişeniz veya öneriniz varsa, mağdur koruma görevlisiyle şahsen, yazılı olarak veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti mağdur koruma görevlisine şu şekilde ulaşabilirsiniz:

Hotline: 0221 399099 64
E-posta: poststelle [at] opferschutzbeauftragte.nrw.de (poststelle[at]opferschutzbeauftragte[dot]nrw[dot]de)