Skip to main content
Psychosoziale Prozessbegleitung

Psikososyal Süreç Desteği

Psikososyal süreç desteği, ceza yargılamalarında mağdurlara yönelik nitelikli danışmanlık, bilgi aktarımı ve desteği içerir.

Bu destek hizmeti ana duruşma öncesinde, sırasında ve sonrasında verilir ve mağdurların bireysel yükünü azaltmayı amaçlamaktadır.

Özellikle savunmasız olan mağdurlar ve tanıklar, ceza yargılaması sırasında bu profesyonel refakatçi isteyebilir.

Duruşma öncesinde bir refakatçinin atanması için mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz. Mahkeme bir görevlendirme yaparsa, mağdur bu hizmetten ücretsiz faydalanabilir. Bu gibi durumlarda masrafları devlet hazinesi üstlenir.

Görevlendirme özellikle ciddi cinsel veya şiddet suçlarının reşit olmayan mağdurları için veya diğer ciddi cinsel veya şiddet suç mağdurları için, çıkarlarını yeterince koruyamıyorlarsa veya özellikle korunmaya ihtiyaç duyuyorlarsa dikkate alınır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda yer alan psikososyal süreç desteği, ceza yargılaması sırasında stresi olabildiğince azaltmak için mağdurlara duygusal ve psikolojik destek sunmayı amaçlamaktadır. Psikososyal süreç desteği, mevcut mağdur ve tanık destek ve danışmanlık hizmetlerinin bir tamamlayıcısıdır. Psikososyal süreç desteği; hukuki tavsiye, hukuki temsil veya psikoterapinin yerinegeçmez.

Önemli: Psikososyal süreç desteği, soruşturma ve cezai kovuşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın
Adalet Bakanlığı’nın web sitesinde psikososyal süreç desteğinin ne anlama geldiği ve hizmetten kimlerin yararlanabileceği açıklanmaktadır. 

Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanlığı veritabanı, psikososyal destek için çevrim içi aramayı kolaylaştırmaktadır.

Bu yıl Kuzey Ren-Vestfalya’da Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan bir tanıtım kampanyasının sloganı da “Yalnız Değilsin”. 

Çocuklar için, psikososyal süreç desteği yoluyla gençlere destek konusunda haklarını öğreten yaşlarına uygun bir kitapçık hazırlanmıştır.

Cezai suç mağdurları için özet bilgiler içeren bir broşür de konuyla ilgili olarak indirilebilir: