Skip to main content
Polizeilicher Opferschutz

Mağdurlara Yönelik Polis Koruması

Kuzey Ren-Vestfalya’daki tüm bölge polis birimleri, mağdurları korumak için özel olarak eğitilmiş polis memurlarını kullanır. Amaç, bir suçtan sonra mağdurlara ceza yargılaması içinde ve dışında daha iyi adalet sağlamak, güvene dayalı iş birliğini teşvik etmek ve uygun yardım hizmetlerini hızlı bir şekilde sağlamaktır.

Mağdur koruma ve mağdura yardım, Kuzey Ren-Vestfalya’daki polis çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Polisin suç ve kaza mağdurlarıyla ilgilenmesi üç ilkeye dayanmaktadır:

  • Suç ve trafik kazası mağdurlarının içinde buldukları özel istisnai durumun değerlendirilmesi 
  • Mağdurların hakları ve daha sonraki yargılamaların seyri hakkında bilgilendirme 
  • Yeterli yardım hizmetleri için yönlendirme

Mağdurların korunmasında aktif olan polis memurlarının temel görevi, kadın sığınma evleri, kadın danışma merkezleri, “Weißen Ring e.V (Beyaz Halka).”, uyuşturucu danışma merkezleri, kiliseler gibi yardım kuruluşları ile bölgesel düzeyde ağ oluşturmak ve desteklemektir.. 
Yerel ve bölgesel düzeyde, bakım kurumu, yargı, uzman tedavi danışma merkezleri gibi birçok yerde yetkin ve etkili iş birlikleri kurulmuştur.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın
Polis danışma servisi; suçlar, mağdur hakları, tazminat seçenekleri ve cezai işlemlerin seyri ile ilgili tüm mağdur bilgilerini özetlemektedir.  

Polis tarafından mağdurun korunması ve mağdur desteği, mağdur koruma ilkeleri ve mağdur koruma biriminin işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi, federal eyaletler ve federal hükümetinin polis teşkilatı tarafından suçların önlenmesine yönelik aşağıdaki internet sayfalarında bulunabilir: