Skip to main content
Landespraeventionsrat

Kuzey Ren-Vestfalya Federal Önleme Konseyi (LPR NRW)

Kuzey Ren-Vestfalya Federal Önleme Konseyi, eyalet hükümeti tarafından kurulan ve eyalet hükümetinin çeşitli birimlerinden, kuruluşlardan, derneklerden ve Kuzey Ren-Vestfalya’da suç önleme alanında çalışan derneklerden uzmanları içeren bir organdır.

Konseyin amacı, eyalet ve yerel düzeyde bir bütün olarak toplum için suç önlemeyi teşvik etmek ve suça karşı önleyici mücadeleye etkili bir katkı sağlamaktır.Bu amaçla, Federal Önleme Konseyi, önleme kavramları ve projeleri üzerine bilimsel yollardan ve uygulamadan kazanılan bilgi ve deneyime dayanarak suçun bölgeler üstü gelişimini ve kökenlerini analiz edecek, suç olaylarını kamuoyuna görünür kılacak ve bir bütün olarak toplum için karşı stratejiler geliştirecektir.

Eyalet Önleme Konseyi, Adalet Bakanlığı tarafından yönetilir.