Skip to main content
Sexualisierte Gewalt

Cinsel Şiddet

Cinsel suçların birçok farklı türü ve biçimi vardır; örneğin:
 

  • Sokakta laf atma 
  • İş yerinde sözlü olarak cinsel istismar 
  • Aile içinde veya arkadaşlar arasında cinsel atmosfer veya saldırılar
  • Doktorlar, öğretmenler veya yabancılar tarafından gelen cinsel saldırılar
  • Tecavüz
     

Cinsel nitelik taşıyan herhangi bir saldırı, mağdurlar için son derece aşağılayıcıdır ve mağdurların öz saygısına ve özgüvenine zarar verir. Sonuçlar mağdur üzerinde sadece görünür fiziksel izler bırakmaz. Mağdurlar genellikle suçun psikolojik sonuçlarından uzun süre muzdarip olur. 

Mağdurun fail ile ilişkisi bir cezai suç açısından önemli değildir. İster evli, arkadaş, tanıdık kişi veya ister yabancı olsun: Mağdurdan gelen bir “hayır” yanıtı, suçlunun eylemini bir suç haline getirir. Mağdur karşı irade oluşturamaz veya ifade edemezse, örneğin maddelere maruz kaldığı için veya fiziksel veya psikolojik durumu nedeniyle iradenin oluşumu veya ifadesi önemli ölçüde kısıtlanmışsa, her türlü cinsel eylem de cezaya tabidir.

Anonim Kanıt Kaydı (ASS)
Tecavüzden hemen sonra suç duyurusunda bulunmak istemeyen kadınlar, delilleri anonim olarak kayıt altına alma ve mahkemeye uygun bir şekilde belgelendirme seçeneğine sahiptir. Bu mağdur koruma portalındaki ASS anahtar sözcüğü altında daha fazla bilgiye ulaşılabilir. 

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

Kuzey Ren-Vestfalya’daki kadın danışma merkezleri ve cinsel şiddete karşı uzman danışma merkezleri, cinsel şiddet ile ilgili tüm sorulara yönelik tavsiyelerde bulunur ve yardım ve destek sağlar.
www.frauennotrufe-nrw.de

Şiddete karşı kadın bilgi ağı, bir çift ilişkisi içinde cinsel şiddete maruz kalmış kadınlar için boş kadın sığınma evleri hakkında bilgi sağlar.

Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya) Eyaleti Fırsat Eşitliği Bakanlığı, şiddetten etkilenen kız çocukları ve kadınlar için yardımcı olacak teklifler hazırladı.

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı’nın "Şiddetten Daha Güçlü" girişimi, şiddet türleri hakkında bilgi vermekte ve insanları şiddete karşı harekete geçmeye ve mağdurlara yardım etmeye çağırmaktadır. 

Cinsel şiddet mağdurları, cinsel suç türleri ve ilgili kişilerin bu konuda neler yapabileceği hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki polis web sitelerinde bulabilir:

Kuzey Ren-Vestfalya Polis Teşkilatı
www.polizei.nrw.de

Suçların federal polis teşkilatları tarafından önlenmesi
www.polizei-beratung.de