Skip to main content
Gewalt gegen Männer

Erkeklere Yönelik Şiddet

Şimdiye kadar, şiddet mağduru yetişkin ve genç erkeklerin yanı sıra eşcinseller, biseksüeller, transgender, transseksüel ve interseksüel bireyler (SBTTI) için kısıtlı bir destek altyapısı vardı ve onlara yönelik şiddetin kapsamı hakkında neredeyse hiç güvenilir bilginin varlığı söz konusu değildi. Ancak, örneğin çocuklukta, sokakta, kurumlarda veya ilişkilerde olmak üzere erkeklerin şiddete maruz kaldıkları açıktır. Erkeklere yönelik şiddet (özellikle aile içi şiddet) toplumdan çok az ilgi görmekte ve genellikle korkudan ve çoğu kez utanç duygusundan dolayı mağdurlar susmayı tercih eder.

Şiddete Uğrayan Erkekler İçin Yardım Hattı

Erkek mağdurlar için bir destek yapısının kurulmasının ilk yapı taşı olarak, Kuzey ren-Vestfalya eyaleti, Bavyera eyaleti ile birlikte “erkeklere yönelik şiddet yardım hattını” kurdu. 

0800 123 99 00 numaralı telefondan aile içi ve cinsel şiddet gibi çeşitli şiddet türlerinden ve aynı zamanda örneğin taciz veya zorla evlendirme gibi durumlarda mağdur erkekler durumlarını bildirebilir. Ayrıca, mağdurlar www.maennerhilfetelefon.de web sitesinden dijital danışma hizmetlerinden yararlanabilir.

Şiddete maruz kalan erkekler için sığınma evleri

Mayıs 2020'den bu yana eyalet hükümeti, şiddetten etkilenen erkekler için daireler de finanse ediyor. Hizmet, yasal olarak yetişkin erkeklere ve gerekirse de akut aile içi şiddet yaşamış veya yakın geçmişte şiddet yaşamış çocuklarına yöneliktir. Örneğin zorla evlendirme veya aileleri tarafından sindirilme tehdidi altındaki erkekler de korumadan yararlanabiliyor.  Mağdur erkeklerin şiddet döngüsünden kaçmalarına, gelecekte psikolojik ve fiziksel bütünlüklerini korumalarına, istikrar kazanmalarına ve geleceğe yönelik bakış açıları geliştirmelerine olanak sağlar.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya) Eyaleti Fırsat Eşitliği Bakanlığı'nın internet sitesinde erkeğe yönelik şiddet konusunda ayrıntılı bilgi bulunabilir.