Skip to main content
Eine Seniorin schaut durch einen Spalt einer kettengesicherten Tür

Yaşlılara Karşı Suç Eylemleri

Yaşlı insanlar, tercihen iyi niyetlerini ve güvenlerini ustalıkla ve sistematik bir şekilde kendi çıkarları için kullanan hırsızların ve dolandırıcıların kurbanıdır. Genellikle yüksek mali kayıplara ek olarak, oluşan psikolojik bozukluklar mağdurlar üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır.

Kendilerinden şüphe duyarak, utanç ve güven kaybıyla kendilerini tamamen soyutlama eğilimine girerler.

Mağdur olarak yaşlı insanlar genellikle bir suçun sonuçlarından gençlere göre daha fazla acı çekerler.

Yaşlı mağdurların özel ihtiyaçlarını karşılamak için, Kuzey Ren-Vestfalya’daki bazı savcılık büroları, yaşlılara karşı işlenen suçlarla ilgilenen özel birimler kurdu.

Burada, ilerleyen yaşla birlikte artan özel yardım ihtiyacı ve suç karşısında deneyimsizliğin istismar edilmesi suç olarak kabul edilerek işleme konulmaktadır. 

Ayrıca Devlet Önleme Konseyi, yaşlılıkta güvenlikle ilgili ve önleyici eylemlerini güçlendirmektedir. Örneğin yaşlıları dolandırıcılıktan haberdar etmek amacıyla, Köln’deki Freie Werkstatt Tiyatrosu’nun yaşlılar tiyatrosu topluluğu, “Dolandırıldın, bizimle değil!” adlı önleyici bir oyunla görevlendirildi. Köln Polisi ve Köln Polisi Sosyal Hizmetler Birimi ile işbirliği içinde geliştirildi. Bu oyunda 66 ile 88 yaş arasındaki oyuncular, dolandırıcıların ve hırsızların yaşlı insanlar üzerinde hangi hileleri kullandıklarını ve kendilerini bu önemli suçlardan nasıl etkin bir şekilde koruyabileceklerini gösteriyor.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

Diğer bilgiler örneğin “Yaşlılar için Mağdur Koruma” broşüründe bulunabilir. Broşür, suç mağdurları için hedef kitleye özel bilgilere ek olarak, ilgili yardım ve iletişim noktalarını da içermektedir. 

Ayrıca, bölge polis birimlerinin mağdur koruma yetkilileri özellikle ihtiyaca göre yaşlı vatandaşlar için mağdur yardımı ve desteği sağlamaktadır.