Skip to main content
Zwei Menschen reichen sich die Hand

Fail-Mağdur Uzlaşması

Fail-mağdur uzlaşması, suçun bir sonucu olarak ortaya çıkan çatışmayı mahkeme dışında çözmek amacıyla  suç mağduru ve bundan sorumlu olanlara yönelik bir hizmettir. Gönüllü, adil ve tarafsız, gizli ve özgürdür ve bürokratik süreçler içermez.

Fail-mağdur uzlaşması prensip olarak her tür suç için kullanılabilir ve ceza yargılamasında herhangi bir noktada mümkündür. Fail-mağdur uzlaşması, eğitimli ve tarafsız arabulucular tarafından hazırlanır, yürütülür ve eşlik edilir.

Fail-mağdur uzlaşmasında (TOA) sosyal barış yeniden sağlanmalıdır. Mağdurlar ve failler arasında gönüllü bir uzlaşma görüşmesinde, kişiler arası çatışmaya yönelik ortak bir açıklık getirme gayesi vardır.

Mağdurlar bağımsız hareket ederek ve fikirlerini ifade ederek öfkelerinden kurtulabilirler. Faillere arka planı açıklama ve mağdurların ihtiyaçlarını anlamaya çalışma fırsatı verilerek korkular ve sürtüşmeler azaltılabilir. 

Fail-mağdur uzlaşmasında, failler tarafından verilecek maddi olmayan ve maddi tazminatlar da kabul edilebilir (örneğin özür ve/veya tazminat, acı ve acı tazminatı vb.). Fail-mağdur uzlaşması sırasında, birçok durumda zaman alıcı ve muhtemelen pahalı olacak bir hukuk davasından kaçınılabilir veya fezleke sürecine bir alternatif oluşturulabilir.

Kuzey Ren-Westfalya için yetişkinler alanında faaliyet göstermekte:

  • ayakta tedavi sosyal hizmeti
  • ceza sistemi için sabit sosyal hizmet
  • TOA uzman temsilcileri olarak uzman bağımsız temsiciler 

Gençler alanında, fail-mağdur uzlaşması gençlere yönelik yardım kurumları (gençlik sosyal yardım büroları, bağımsız gençlik yardım kuruluşları) tarafından yürütülmektedir.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

Fail-mağdur uzlaşmasına ilişkin çok çeşitli bilgiler Adalet Bakanlığı’nın web sitesinde mevcuttur. DBH e.V.’nin fail-mağdur uzlaşması ve uyuşmazlık çözümü hizmet ofisi de rehberlik sağlamaktadır.