Skip to main content
Politischer Extremismus

Siyasi Radikallik

Aşırılık yanlısı gruplar, örgütler ve partiler, özgür demokratik temel düzeni hedef aldıkları için demokratik topluma karşı tehdit oluşturmaktadır. 

Radikaller, ideolojileri için genellikle mutlak bir hakikat iddiasına sahiptir. Düşünceleri, karmaşık konuların popülist basitleştirmelere ve kendi görüşlerine güçlü bir bağlılıklarına eşlik eden aşırılık yanlısı ideolojilere özgü olan ve komplo teorilerine güçlü bir eğilime sahip dost-düşman kategorilerine indirgenmiştir. 

Örneğin tutumları, dini, milliyeti, ten rengi, dünya görüşü, cinsel yönelimi veya benzeri nedenlerle olmak üzere insanlara karşı politik temelli ve şiddet içerikli suç işlerler. 

Çoğulcu toplumun temel bir değeri ve her bireyin özgürlüğünü ister sol ister sağ kanat aşırılık, antisemitizm veya islamcılık olsun her türlü aşırılığa karşı korumak ve savunmak, devletin temel görevidir. Bu nedenle Alman Federal Meclisi, Bütçe Yasası kapsamında aşırılık yanlısı saldırıların mağdurları için bir fon ayırdı. Hiçbir yasal yaptırımı olmayan bu gönüllü hizmet, devlet ile vatandaşları ve mağdurlar arasında bir dayanışma girişimi olarak anlaşılmalıdır. Aynı zamanda, bu tür saldırıların yasadışı olduğuna dair net bir işaret gönderilmesi amaçlanmaktadır. 

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın

Mağdurlar ve radikalleşen kişilerin çevrelerinden aile üyeleri ve öğretmenler gibi profesyoneller, siyasi radikalliğin çeşitli akımları, danışmanlık hizmetleri ve önleme programları hakkındaki bilgilere aşağıdaki web sitelerinden ulaşabilir: