Skip to main content
Gewalt in der Pflege

Bakıma muhtaçlara Yönelik Şiddet

Fiziksel olarak zayıf ve bakıma muhtaç yaşlı insanlar özellikle şiddete maruz kalma riski altındadır. Bu bağlamda, bu tür şiddet hem evde hem de ayakta veya yatarak bakım sırasında görülebilmektedir.

Bu, bakıma muhtaç insanların ihmal edilmesini ve aynı zamanda her türlü tacizi de içerir. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, yaşlılara karşı şiddet, bir güven ilişkisinde tek veya tekrarlanan bir eylem veya uygun şekilde yanıt vermeme durumundan dolayı zarar verme olarak tanımlanmaktadır. 

Yaşlılara yönelik şiddet birçok şekilde olabilir:

 • Yalnız bırakma gibi ihmaller
 • Hijyen ve bakım eksikliği
 • Vurma, sallayarak sarsma, zor kullanma gibi fiziksel istismar
 • Yatak istirahatine zorlanma, sözlü taciz, sindirme veya tehdit gibi psikolojik istismar
 • Sabitleme
 • Sakinleştirici verme
 • Cinsel şiddet
 • Finansal istismar
 • Bakıcıların kendi aralarında yaptığı tacizler
   

Barınma ve Katılım Yasası uyarınca danışma ve denetim mercii

Yaşlılar ve bakıma muhtaç kişiler ve ayrıca bakım tesislerinde yaşayan engelliler özel korumaya ihtiyaç duyar. Bakım ve barınma tesislerinde ev denetçisi tarafından kontrol işlemleri Kuzey ren-Vestfalya’da Barınma ve Katılım Yasasında düzenlenmiştir. Kanunun amacı,  bakıma muhtaç kişilerin onurunu, haklarını ve ihtiyaçlarını korumak ve bakıcılar için kapsayıcı koşulları olumlu bir şekilde şekillendirmektir.

Barınma ve Katılım Yasası (WTG) ve Uygulama Yönetmeliği (WTG-DVO), personel için minimum standart gereksinimlerini ve uzman personel için ilgili gereksinimleri düzenler. Hizmetlerdeki yaşam kalitesine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra bakıma muhtaç kişilerin katılımı ve bu kişilerle birlikte belirlenmesi de WTG ve WTG-DVO'nun yasal gereklilikleri arasındadır.

Bölgeler ve bağımsız şehirler, asgari yasal gerekliliklere uyulmasını takip etmekleyükümlüdür. Yasal denetim görevini yerine getirmek için, tesisler düzenli olarak ev denetim personeli tarafından ziyaret edilir. Sorunlar veya şikayetler olması durumunda, bakıcılar veya yakınları doğrudan sorumlu yerel makamla iletişime geçebilir. Belirli bir tesisten sorumlu kuruluşun tam adresi ev sözleşmesinde belirtilmiştir.

Çevredeki sakinlerden ve akrabalardan gelen şikayetler için muhatap kişiler bulunmaktadır.

Yardıma hızlı bir şekilde ulaşın:

Aşağıdaki web siteleri, bakıma muhtaç kişilere yönelik şiddetin nasıl görünebileceği ve mağdurların ve yakınlarının bunu önlemek için neler yapabilecekleri hakkında bilgi vermektedir: